Bankörning arrangerad av Bankommittén

Information från Bankommittén hittar du på klubbens hemsida under "Bankörning"

Information för val av grupp.

Lugn - Grön
Detta är den absolut lugnaste gruppen. Här åker du om du vill hålla ett lugnt tempo. Idealisk grupp för nybörjare på bana. I denna grupp får omkörning enbart ske på de längsta raksträckorna, vanligtvis en eller två raksträckor per bana. Mer info om omkörning i denna grupp ges på förarmötet. Tänk på att visa hänsyn till de andra som är ute på banan tillsammans med dig. Föråkare kan visa spår om så önskas - prata med någon i Bankommitten så får du hjälp att komma till rätta.

Medel - Vit
Denna grupp är till för dig som börjat få upp tempot men som inte vill köra tillsammans med de snabbare förarna. I denna grupp är omkörning tillåten på alla raksträckor. Mer info om omkörning i denna grupp ges på förarmötet. Denna grupp har historiskt sett haft störst spännvidd bland deltagarna. Det är därför viktigt att verkligen visa hänsyn till de övriga på banan, det är inte säkert att de är lika rutinerade som du. Föråkare finns att tillgå även i denna grupp - prata med någon i Bankommitten så får du hjälp att komma till rätta.

Snabb - Röd
Gruppen med rutinerade och riktigt snabba förare. Här åker du som är en mycket van förare och som redan deltagit på ett antal av våra bankörningar. I denna grupp råder helt fri körning efter eget omdöme. Försök att undvika omkörningar i kurvor, men om du "måste" så se till att lämna gott om utrymme. För dig som vill ha hjälp med spårval så rekommenderar vi att du pratar med någon annan av deltagarna i denna grupp, eller med någon av våra föråkare.

Snabbast - Blå
Gruppen med väldigt rutinerade och verkligen snabba förare. Här åker du som har åkt bana under flera år och direkt är van vid ett högt tempo. I denna grupp råder helt fri körning efter eget omdöme. Försök att undvika omkörningar i kurvor, men om du "måste" så se till att lämna gott om utrymme. För dig som vill ha hjälp med spårval så rekommenderar vi att du pratar med någon annan av deltagarna i denna grupp, eller med någon av våra föråkare.
 
 

Bandagar